Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 05 2015

March 29 2015

March 22 2015

March 16 2015

maybecarrie
6709 6b85
Reposted fromusual usual viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

March 13 2015

maybecarrie

"Wszystko się zmieniło. Dziś już nie przyjaźnimy się z tymi osobami co mieliśmy się przyjaźnić na zawsze. Kochamy zupełnie inne osoby niż kiedyś. I wszystko jest inne. Nie umiem powiedzieć czy lepsze, czy gorsze. Po prostu inne."

Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viagoby goby

March 08 2015

March 04 2015

maybecarrie

“I have infiltrated their ranks and gained their trust”

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaodyssey odyssey
maybecarrie

March 02 2015

maybecarrie
nie można mówić głośno o swoim szczęściu
nie można, bo odejdzie szybciej niż przyszło
najlepiej trzymać je w sobie
nikomu o nim nie mówić
i dać sobie szansę na to, żeby zostało jak najdłużej
nikomu nie mówić

zapamiętać.
Reposted fromorchis orchis viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 01 2015

February 26 2015

maybecarrie

February 25 2015

maybecarrie
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi.
— Carrie Bradshaw / "Sex w wielkim mieście"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianivea nivea

February 23 2015

maybecarrie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl